1979 Yamaha TT500
R75,000.00
2005 Sea-Doo 3D
R65,000.00
2009 KTM 200 XC-W
R35,000.00
2009 KTM 450 XCF-W
R50,000.00
2013 KTM 300 XC-W
R52,000.00
2015 KTM 50 SX
R25,000.00
2016 KTM 350 SX-F
R75,000.00
2017 KTM 450 SX-F
R88,999.00
2018 KTM 125 SX
R65,000.00
2018 KTM 390 Duke
R73,000.00
2019 KTM 150 SX
R68,999.00
2020 KTM 690 Enduro R
R159,000.00
2020 KTM 890 Duke R
R175,000.00
2021 Gas Gas MC 50
R39,950.00
2021 KTM 450 EXC-F
R132,000.00
2021 KTM 65 SX
R52,000.00
2021 KTM 65 SX
R64,000.00
2021 KTM 690 Enduro R
R175,000.00
2022 KTM 250 EXC-F
R144,999.00
2022 KTM 450 XC-F
R120,000.00
2022 KTM 50 SX Mini
R54,999.00
2022 KTM 65 SX
R63,000.00
2022 KTM 690 Enduro R
R192,999.00
2022 KTM 690 SMC R
R192,999.00
Ducati Scrambler 2019
R205,000.00
Honda CR 500 2000
R135,000.00
Honda SS 50 1970
R70,000.00
Yamaha SR 500 1993
R45,000.00